Режим виклику з пам’яті

Дає змогу вибрати попередньо зареєстрований параметр, коли перемикач режимів встановлено в положення [Режим виклику з пам’яті].
  1. MENU (Режим виклику з пам’яті)

  1. Натисніть / і виберіть потрібне число .

Примітки
  • Зареєструйте параметри зйомки заздалегідь за допомогою (Реєстрація налаштувань).

  • Якщо встановити (Режим виклику з пам’яті) після виконання налаштувань зйомки, зареєстрованим налаштуванням буде надано перевагу, а початкові налаштування можуть стати недійсними. Перед здійсненням зйомки зверніть увагу на індикатори на екрані.

Пов’язані розділи