Налаштування брекетингу

Можна встановити тип зйомки, якщо для параметра [Безперерв. Зйомка/Автоспуск] вибрано значення [Брекетинг] або [Автоспуск (Брекетинг)]. Під час зйомки в режимі брекетингу можна записати серію із 3 зображень зі зміненим налаштуванням. Згодом можна буде вибрати найбільш вдале зображення.
  1. MENU (Налаштування брекетингу) потрібний режим


(EXP±0.3)
Запис серії із 3 зображень зі зміщенням експозиції в такому порядку: стандартне, темне та яскраве.
Чим більше значення кроку брекетингу, тим більше зміщення значення експозиції.

(EXP±0.7)

(EXP±1.0)

(Баланс білого)
Запис серії із 3 зображень зі зміною балансу білого в такому порядку: поточний тон кольору, з наближенням до синього та з наближенням до червоного кольору.
  • Якщо встановити для параметра [Баланс білого] значення, відмінне від [Авто], тон кольору буде зміщуватися з урахуванням вибраного балансу білого.


Примітки
  • Не можна вибрати параметр [Баланс білого], коли перемикач режимів установлено в положення (Вибір сцени).

Пов’язані розділи