Спеціальна кнопка

Призначте часто використовувану функцію на кнопці CUSTOM (спеціальна).
  1. Установіть на фотоапараті режим зйомки.

  1. MENU (Налаштування) (Налаштування зйомки) [Спеціальна кнопка] потрібний режим


AEL
Фіксація автоматичної експозиції/вимкнення фіксації автоматичної експозиції

Баланс білого
Налаштування балансу білого.

Режим виміру експозиції
Налаштування режиму вимірювання.

Зйомка посмішки
Налаштування функції зйомки посмішки.

Примітки
  • [Спеціальна кнопка] недоступна у спрощеному режимі.

Використання фіксації автоматичної експозиції
Під час використання фіксації автоматичної експозиції значення люксметра, використовувані для встановлення експозиції, фіксуються. Ця функція є зручною, якщо необхідно зробити кілька знімків, не змінюючи експозицію, або вибрати експозицію, не сумісну з положенням фокуса.
Щоразу після натиснення кнопки CUSTOM фіксація автоматичної експозиції змінюється таким чином:
фіксація автоматичної експозиції фіксацію автоматичної експозиції вимкнено фіксація автоматичної експозиції
Однак, якщо виконуються інші операції, наприклад натискання або повертання колеса керування, фіксацію автоматичної експозиції може бути вимкнено.
  • Фіксацію автоматичної експозиції можна використовувати тільки із кнопкою CUSTOM.