Товарні знаки

 • Наведені далі знаки є товарними знаками Sony Corporation.
  , «Cyber-shot», «Memory Stick», , «Memory Stick PRO», , «Memory Stick Duo», , «Memory Stick PRO Duo», , «Memory Stick PRO-HG Duo», , «Memory Stick XC-HG Duo», , «Memory Stick Micro», , «MagicGate», , «BRAVIA», «PhotoTV HD».

 • «Blu-ray Disc™» і «Blu-ray™» є товарними знаками Blu-ray Disc Association.

 • «AVCHD Progressive» та логотип «AVCHD Progressive» є товарними знаками Panasonic Corporation і Sony Corporation.

 • Dolby та символ двох літер D є товарними знаками Dolby Laboratories.

 • Терміни HDMI і HDMI High-Definition Multimedia Interface, а також логотип HDMI є товарними знаками або зареєстрованими товарними знаками HDMI Licensing LLC у США та інших країнах.

 • Microsoft, Windows, DirectX, Windows Vista та Windows 8 є зареєстрованими товарними знаками або товарними знаками Microsoft Corporation у США та (або) інших країнах.

 • Mac, Mac OS і iMovie є товарними знаками або зареєстрованими товарними знаками Apple Inc.

 • Intel, Pentium та Intel Core є товарними знаками або зареєстрованими товарними знаками Intel Corporation.

 • Логотип SDXC є товарним знаком SD-3C, LLC.

 • «PlayStation» є зареєстрованим товарним знаком Sony Computer Entertainment Inc.

 • Eye-Fi є товарним знаком Eye-Fi, Inc.

 • Крім того, назви систем і виробів, які використовуються в цьому посібнику користувача, загалом є товарними знаками або зареєстрованими товарними знаками їх відповідних розробників чи виробників. Однак знаки або не використовуються в усіх випадках у цьому посібнику.