Biranje datuma

Odabire željenu sliku za pregled prema datumu.
  1. Dodirnite (Reprodukcija) da biste prešli na režim reprodukcije.

  1. Dodirnite MENU (Biranje datuma).

  1. Slike snimljene određenoga datuma prikažite u središtu zaslona tako da povlačite ulijevo ili udesno po zaslonu da biste odabrali datum.

  1. Dodirnite središte slike.