Broj snimaka u indeksu

Postavlja broj slika prikazanih na zaslonu indeksa.
  1. Dodirnite (Reprodukcija) da biste prešli na režim reprodukcije.

  1. Dodirnite (Indeks snimaka) ili pomaknite polugicu W/T (zum) prema strani W.

  1. MENU (Broj snimaka u indeksu) željeni način rada


(12 slika)
Prikazuje se po 12 slika.

(28 slika)
Prikazuje se po 28 slika.