Dijaprojekcija

Slike se automatski reproduciraju jedna za drugom.
 1. Dodirnite (Reprodukcija) da biste prešli na režim reprodukcije.

 1. MENU (Dijaprojekcija) željena dijaprojekcija


(Kontinuirana Reprodukcija)
Započinje reprodukciju od trenutačno prikazane slike.
(Dijaprojekcija s glazbom)
Automatski reproducira slike jednu za drugom uz specijalne efekte i glazbu.

Napomene
 • Opcija [Dijaprojekcija] nije dostupna kad [Način prikaza] ima postavku [Prikaz mape (MP4)] ili [AVCHD prikaz].

Kontinuirana Reprodukcija

 1. Odaberite željenu sliku za reprodukciju.

 1. MENU (Dijaprojekcija) [Kontinuirana Reprodukcija]

 1. Da biste okončali kontinuiranu reprodukciju, dodirnite zaslon, a zatim [Izađi iz Kontinuirane Reprodukcije].

Dodirnite ili na zaslonu da biste namjestili glasnoću videozapisa.
Pregledavanje panoramskih slika u kontinuiranoj reprodukciji
Cijela panoramska slika prikazat će se tijekom 3 sekunde.
Panoramsku sliku možete pomicati tako da dodirnete .

Dijaprojekcija s glazbom

 1. MENU (Dijaprojekcija) [Dijaprojekcija s glazbom]

 1. Željena postavka [OK]

 1. Da biste okončali kontinuiranu reprodukciju, dodirnite zaslon, a zatim [Izađi iz Dijaprojekcije].

Napomene
 • [Dijaprojekcija s glazbom] nije dostupna za sljedeće slike:

 • panoramske slike

 • 3D slike snimljene u formatu [Standardno] ili [Široki]Odabir reprod.
Odabire grupu fotografija za prezentaciju. Kad se za pohranjivanje slika koristi interna memorija, fiksni odabir postavke je [Mapa].
Sve
Dijaprojekcija svih fotografija po redu.

Ovaj datum
Dijaprojekcija slika s trenutno odabranim rasponom datuma kada je Način prikaza [Prikaz datuma].

Mapa
Dijaprojekcija slika u trenutačno odabranoj mapi u načinu Prikaza mape.Efekti
Odabire brzinu izmjene slika i atmosferu za dijaprojekcije. Ako je vrijeme reprodukcije filma dugo, bit će snimljen i prikazan kadar iz njega.
Jednostavno
Jednostavna dijaprojekcija s unaprijed postavljenim intervalom između slika.
Interval između slika može se podesiti u [Interval] pa možete istinski uživati u svojim slikama.

Nostalgično
Dijaprojekcija koja reproducira atmosferu filmske scene.

Elegantno
Elegantna dijaprojekcija koja se odvija umjerenom brzinom.

Aktivno
Brza dijaprojekcija prikladna za aktivne scene.Glazba
Određuje popratnu glazbu za dijaprojekciju. Možete odabrati više od jednog popratnog glazbenog zapisa. Dodirnite da biste poslušali svaku pozadinsku glazbu. Dodirnite ili da biste prilagodili glasnoću pozadinske glazbe.
Music1
Zadana postavka za [Jednostavno] dijaprojekciju.

Music2
Zadana postavka za [Nostalgično] dijaprojekciju.

Music3
Zadana postavka za [Elegantno] dijaprojekciju.

Music4
Zadana postavka za [Aktivno] dijaprojekciju.

Isključi zvuk
Bez popratne glazbe.

Napomene
 • Filmovi se reproduciraju bez pripadajućeg zvuka.Interval
Interval između slika. Postavka je fiksirana na [Autom.] kad [Jednostavno] nije odabrano kao [Efekti].

1 sekunda
Podešava interval između slika [Jednostavno] dijaprojekciju.
3 sekunde

5 sekundi

10 sekundi

Autom.
Podešena vrijednost intervala odgovara odabiru stavke [Efekti].

Odabir popratne glazbe
Željenu glazbenu datoteku s CD-ova ili iz MP3 datoteka možete prenijeti na fotoaparat i reproducirati tijekom dijaprojekcije. Za prijenos glazbe, instalirajte softver »Music Transfer« na računalo.
Povezana tema