Foto efekat

Retušira snimljenu sliku tako da izgleda kao slikana vodenim bojama ili ilustracija, pa je sprema kao novu datoteku.
Izvorna snimka ostaje sačuvana.
  1. Dodirnite (Reprodukcija) da biste prešli na režim reprodukcije.

  1. MENU (Foto efekat) željeni način rada


(Vodene boje)
Slikama dodaje prelijevanje tinte i gradacijske efekte kao da su slikane vodenim bojama.
(Ilustracija)
Slikama dodaje efekte poput ilustracije naglašavajući konture itd.

Napomene
  • Ne možete upotrijebiti [Foto efekat] za sljedeće slike:

  • panoramske slike

  • 3D slike

  • videozapise