Slikanje

Boji fotografiju ili na nju dodaje vodeni žig i sprema je kao novu datoteku.
Izvorna snimka ostaje sačuvana.
  1. Dodirnite (Reprodukcija) da biste prešli na režim reprodukcije.

  1. MENU (Slikanje)

  1. Prstom crtajte po slici.

  1. Dodirnite gumb / odaberite veličinu spremljene slike.


Tipka
Funkcija
/
Spremi
Sprema slike u VGA ili 5M formatu u internu memoriju ili na memorijsku karticu.
Olovka
Boji slova ili grafiku.
Gumica
Radi ispravke.
Pečat
Stavlja pečat na sliku.
/
Debljina/Pečati
Odabire debljinu olovke ili gumice, ili pečat.
Boja
Odabire boju.
Izlaz
Izlaz iz načina bojenja.
Okvir
Dodaje okvir.
Odabire željeni okvir strelicama /.
Vrati
Poništava posljednju radnju.
Očisti sve
Briše cijelu sliku.

Napomene
  • Sljedeće slike ne možete bojiti ili na njih stavljati pečate:

  • panoramske slike

  • 3D slike

  • videozapise

  • slike prikazane u skupini brzo snimljenih slika