3D gledanje

Odaberite [3D gledanje] kad slike snimljene u 3D načinu želite reproducirati na 3D TV prijamniku. Spojite fotoaparat s 3D TV prijamnikom pomoću HDMI kabela (prodaje se zasebno).
  1. Dodirnite (Reprodukcija) da biste prešli na režim reprodukcije.

  1. MENU (3D gledanje) [OK]

Jednostavno postavljanje na 3D gledanje
Fotoaparat možete postaviti u režim 3D gledanje tako da dodirnete u gornjem desnom dijelu zaslona.
Povezana tema