Prikaži grupu nepr. snim. slika

Tijekom reprodukcije možete odabrati prikaz neprekidno snimljenih slika po skupinama ili prikaz svih slika.
  1. Dodirnite (Reprodukcija) da biste prešli na režim reprodukcije.

  1. MENU (Način prikaza) (Prikaz datuma)

  1. MENU (Prikaži grupu nepr. snim. slika) željena postavka


(Prikaži samo glavnu sliku)
Grupira brzo snimljene slike, a zatim reproducira samo glavnu sliku.
  • Kada se funkcija Otkrivanje lica izvodi u režimu brzog snimanja, fotoaparat utvrđuje i prikazuje optimalnu sliku kao glavnu sliku. Kada se ne izvodi funkcija Otkrivanje lica, prva se slika iz grupe brzo snimljenih prikazuje kao glavna slika.


(Prikaži sve)
Reproducira sve brzo snimljene slike jednu po jednu.

Povezana tema