Zaštita

Zaštita snimaka od nehotičnog brisanja.
Označene slike bit će obilježene znakom .
  1. Dodirnite (Reprodukcija) da biste prešli na režim reprodukcije.

  1. MENU (Zaštita) željeni način [OK]


(Ova slika)
Zaštita slike trenutno prikazane u pojedinačnom načinu prikaza.
(Višestruke slike)
Možete odabrati i zaštititi više slika odjednom.
Nakon 2. koraka odaberite sliku koju treba zaštititi pa je dodirnite.
Za poništavanje odabira ponovno dodirnite sliku da biste poništili oznaku .
(Post. sve nepr. snim. slike.)
Odjednom zaštitite sve slike u odabranoj skupini brzo snimljenih slika u načinu Prikaži grupu nepr. snim. slika.
(Post. sve s ovim datumom)
Štiti sve slike u datumskom rasponu ili mapi, ili sve AVCHD videozapise.
(Postavljanje svega u mapi)
(Podeš. sv. dat. u AVCHD prik.)
(Ukl. sve nepr. snim. slike.)
Isključuje zaštitu svih zaštićenih slika u odabranoj skupini brzo snimljenih slika u načinu Prikaži grupu nepr. snim. slika.
(Ukloni sve s ovim datumom)
Oslobađa sve slike u datumskom rasponu ili mapi, ili sve AVCHD videozapise odjednom.
(Uklanjanje svega iz mape)
(Ukl. svih dato. u AVCHD prik.)

Napomene
  • Kada interna memorija služi za snimanje slika, fotografije se prikazuju u Prikazu mape.