Tiskanje (DPOF)

DPOF (Digital Print Order Format) je funkcija je koja omogućuje da unaprijed odredite slike na memorijskoj kartici za kasniji ispis.
Oznaka (Nalog za ispis) prikazuje se za označene slike.
  1. Dodirnite (Reprodukcija) da biste prešli na režim reprodukcije.

  1. MENU Tiskanje (DPOF) željeni način [OK]


(Ova slika)
Daje nalog za ispis slike trenutno prikazane u pojedinačnom načinu prikaza.
(Višestruke slike)
Možete odabrati i naručiti više slika za ispis.
Nakon 2. koraka odaberite sliku koju treba ispisati pa je dodirnite.
Za poništavanje odabira ponovno dodirnite sliku da biste poništili oznaku .

Napomene
  • Oznaka (Nalog za ispis) ne može se dodati na sljedeće vrste slika:

  • videozapise

  • slike u internoj memoriji

  • Oznakom (Nalog za ispis) može se označiti najviše 999 slika.


Povezana tema