Rotacija

Zakreće fotografiju. Koristi se za prikaz u vodoravnoj orijentaciji slike snimljene u okomitoj orijentaciji.
  1. Dodirnite (Reprodukcija) da biste prešli na režim reprodukcije.

  1. MENU (Rotacija)

  1. / [OK]

Napomene
  • Ne možete zakretati sljedeće vrste slika:

  • videozapise

  • 3D slike

  • slike prikazane u skupini brzo snimljenih slika

  • Slike snimljene drugim fotoaparatom možda nećete moći zakrenuti.

  • Ovisno o softveru, podatak o zakrenutosti slike možda neće biti dostupan prilikom pregledavanja slika na računalu.