Jačina zvuka

Prilagođava glasnoću dijaprojekcije i reprodukcije videozapisa.
  1. Dodirnite (Reprodukcija) da biste prešli na režim reprodukcije.

  1. MENU (Jačina zvuka)

  1. Prilagođava glasnoću tako da dodirnete ili [OK].

Glasnoću možete prilagoditi tako da dodirnete na traci za podešavanje glasnoće i povučete je desno ili lijevo.
Namještanje glasnoće tijekom reprodukcije videozapisa ili dijaprojekcije
Reprodukcija videozapisa: dodirnite zaslon da biste prikazali gumbe, dodirnite , a zatim ili da biste namjestili glasnoću.
Dijaprojekcija: dodirnite zaslon da biste prikazali zaslon za kontrolu glasnoće, zatim dodirnite ili da biste namjestili glasnoću.