Ekspozic. podaci

Postavlja hoće li se prikazati podaci o ekspoziciji trenutačno prikazane datoteke.
  1. Dodirnite (Reprodukcija) da biste prešli na režim reprodukcije.

  1. MENU (Ekspozic. podaci) željeni način rada(Uključeno)
Prikazuje/Ne prikazuje podatke o ekspoziciji na zaslonu.
(Isključeno)