»PlayMemories Home« (Windows)

Niže se nalaze primjeri funkcija dostupnih kad koristite »PlayMemories Home«.
  • »PlayMemories Home« omogućuje kopiranje slika snimljenih s fotoaparatom za prikaz na računalu. Uspostavite USB vezu između fotoaparata i računala i kliknite na [Import].

  • Slike pohranjene u računalu možete prikazati po datumu snimanja u prikazu kalendara.

  • Slike možete pohraniti i ispisati s datumom.

  • Fotografije možete uređivati, mijenjati veličinu (Promijeni veličinu) i obrezati (Rezanje).

  • Možete ispraviti pogreške na fotografijama te promijeniti datum i vrijeme snimanja.

  • Blu-ray diskovi, AVCHD diskovi i DVD-Video diskovi mogu se izraditi od AVCHD videozapisa prebačenih na računalo.

  • Sliku možete prenijeti na mrežnu uslugu. (Potrebna je veza s internetom.)

  • Za podrobnije informacije vidi (PlayMemories Home Help Guide).

Napomene
  • Mac ne podržava »PlayMemories Home«. Za reprodukciju slika koristite aplikaciju isporučenu zajedno s Mac računalom.