Instaliranje »PlayMemories Home« (Windows)

 1. U internetskom pregledniku na svom računalu idite na sljedeću vezu te kliknite [Install] [Run].

 1. Da biste dovršili instalaciju, slijedite upute na zaslonu.

 • Kada se prikaže poruka da spojite fotoaparat na računalo, spojite ga mikro USB kabelom (isporučen) (A).

A: na USB priključnicu računala
B: na Multi/mikro USB priključak
 • Za pojedinosti o aplikaciji »PlayMemories Home« pogledajte (PlayMemories Home Help Guide) ili sljedeću stranicu podrške PlayMemories Home (samo na engleskom):
  http://www.sony.co.jp/pmh-se/

Napomene
 • Prijavite se kao administrator.

 • Možda ćete trebati ponovo pokrenuti računalo. Kad se pojavi poruka da potvrdite ponovno pokretanje računala, učinite to slijedeći upute na zaslonu.

 • DirectX može biti instaliran ovisno o okruženju sustava računala.

 • Mac ne podržava »PlayMemories Home«. Za reprodukciju slika koristite aplikaciju isporučenu zajedno s Mac računalom.

 • Ako je aplikacija »PlayMemories Home« već instalirana na vaše računalo, spojite fotoaparat na računalo i registrirajte ga s »PlayMemories Home«. Aktiviraju se dostupne funkcije.

 • Ako je aplikacija »PMB (Picture Motion Browser)« već instalirana na vaše računalo, »PlayMemories Home« će pisati preko nje i instalirati se. Iako se neke funkcije aplikacije »PlayMemories Home« razlikuju od funkcija aplikacije »PMB«, upotrijebite »PlayMemories Home«.

Pokretanje »PlayMemories Home« (Windows)

 1. Dvaput kliknite (PlayMemories Home) na radnoj površini.

 • Za pokretanje »PlayMemories Home« s izbornika Start, odaberite [Start] [All Programs] (PlayMemories Home).

 • U sustavu Windows 8, odaberite ikonu [PlayMemories Home] na početnom zaslonu.

Pristup priručniku »PlayMemories Home Help Guide« (Windows)

 1. Dvaput kliknite (PlayMemories Home Help Guide) na radnoj površini.

 • Da biste pokrenuli »PlayMemories Home Help Guide« s izbornika Start, odaberite [Start] [All Programs] [PlayMemories Home] [PlayMemories Home Help Guide].

 • Windows 8: odaberite [PlayMemories Home Help Guide] u odjeljku [Help] programa [PlayMemories Home].