»Music Transfer«

»Music Transfer« omogućuje zamjenu glazbenih datoteka tvornički pohranjenih u fotoaparat vašim omiljenim melodijama te brisanje i dodavanje glazbenih datoteka.
Također je moguće povratiti melodije tvornički pohranjene u fotoaparat.
Softver preuzmite sa sljedećeg URL-a i instalirajte ga na računalo.
  • Opcijom »Music Transfer« mogu se uvesti sljedeće vrste glazbenih zapisa.

  • MP3 datoteke pohranjene na tvrdom disku računala

  • glazbeni CD zapisi

  • glazba tvornički pohranjena u fotoaparatu

  • Prije pokretanja opcije »Music Transfer« izaberite MENU (Postavke) (Glavne Postavke) [Preuzimanje glazbe] i spojite fotoaparat na računalo.

Za podrobnije informacije pogledajte pomoć u programu »Music Transfer«.
Povezana tema