Odabir načina snimanja videodiska

AVCHD videozapise snimljene ovim fotoaparatom možete snimiti na disk.
Odaberite način prikladan za vaš uređaj za reproduciranje.
Za pojedinosti o načinu snimanja diska aplikacijom »PlayMemories Home« pogledajte »PlayMemories Home Help Guide«.
Za prebacivanje videozapisa na računalo pogledajte [Pojedinosti].

Vrsta/namjena diska
Kakvoća videozapisa koji se može snimiti
Uređaj za reproduciranje
FX
FH
HQ
Za spremanje slika u kakvoći slika visoke razlučivosti (HD)
Blu-ray uređaji za reprodukciju (Sony Blu-ray uređaj za reprodukciju, PlayStation 3 itd.)
Za spremanje slika u kakvoći slika visoke razlučivosti (HD) (AVCHD disk)
*
Uređaji za reprodukciju formata AVCHD (Sony Blu-ray uređaj za reprodukciju, PlayStation 3 itd.)
Za spremanje slika u standardnoj kakvoći slika (STD)
*
*
*
Uobičajeni DVD uređaji za reprodukciju (DVD uređaj za reprodukciju, računalo koje reproducira DVD-e itd.)

*Videozapisi mogu biti spremljeni konvertiranjem na slabiju kvalitetu slike prilikom izrade diska aplikacijom »PlayMemories Home«.

Značajke vrsta diskova


Kakvoća slike visoke razlučivosti (HD)
Korištenje Blu-ray diska omogućuje vam snimanje videozapisa s kakvoćom slike visoke razlučivosti (HD) i duljeg trajanja, za razliku od DVD diska.
Kakvoća slike visoke razlučivosti (HD) (AVCHD disk)
Videozapisi s kakvoća slike visoke razlučivosti (HD) mogu se snimiti na DVD medije, primjerice DVD diskove, čime se dobije disk s kakvoćom slike visoke razlučivosti (HD disk).
  • Disk s kakvoćom slike visoke razlučivosti (HD disk) može se reproducirati na AVCHD reprodukcijskim uređajima, primjerice na Sony Blu-ray uređaju za reprodukciju i uređaju PlayStation 3. Disk se ne može reproducirati na običnim DVD uređajima.

Kakvoća slike standardne razlučivosti (STD)
Videozapisi s kakvoćom slike standardne razlučivosti (STD) prethodno konvertirani iz videozapisa s kakvoćom slike visoke razlučivosti (HD) mogu se snimiti na DVD medije, primjerice DVD-R diskove, čime se dobije disk s kakvoćom slike standardne razlučivosti (STD disk).

Vrste diskova za korištenje s »PlayMemories Home«
S programom »PlayMemories Home« mogu se koristiti sljedeći 12-centimetarski diskovi. Informacije o Blu-ray diskovima potražite na stranici [Pojedinosti].
DVD-R / DVD+R / DVD+R DL: nije ih moguće presnimiti.
DVD-RW / DVD+RW: moguće je ponovno pisanje i korištenje.
  • Uvijek ažurirajte sistemski softver uređaja PlayStation 3 na najnoviju dostupnu verziju softvera za PlayStation 3.

  • PlayStation 3 možda neće biti dostupan u nekim zemljama/regijama.

Stvaranje diska s uređajem koji nije računalo

Disk možete izraditi i s Blu-ray snimačem ili sličnim. Ovisno o tome koji uređaj koristite razlikuju se vrste diskova koje možete kreirati.

Uređaji
Vrsta diska
Kreira Blu-ray disk ili disk u kakvoći slike standardne razlučivosti (STD) Blu-ray snimačem.
Kakvoća slike visoke razlučivosti (HD)
Kakvoća slike standardne razlučivosti (STD)
Kreira disk kakvoće slike standardne razlučivosti (STD) uređajem kao što je HDD snimač.
Kakvoća slike standardne razlučivosti (STD)

Napomene
  • Pojedinosti o izradi diska potražite u uputama za upotrebu uređaja kojeg koristite.

Snimanje Blu-ray diskova

Blu-ray diskove možete izraditi iz AVCHD videozapisa kopiranih na računalo.
Računalo o kojem se radi mora imati mogućnost izrade Blu-ray diskova. Mogu se koristiti BD-R (ne mogu se dosnimavati) ili BD-RE (mogu se dosnimavati) diskovi. Nije moguće naknadno dosnimavanje.
Za izradu Blu-ray diskova pomoću »PlayMemories Home« morate instalirati odgovarajući softverski dodatak.
Za detalje pogledajte sljedeću internetsku stranicu:
Za instalaciju je neophodno da računalo bude spojeno na Internet.
Za podrobnije informacije vidjeti »PlayMemories Home Help Guide«.