Scherpstellen-volgen

De camera volgt het onderwerp en stelt automatisch scherp, ook wanneer het onderwerp beweegt.
 1. Druk op op het besturingswiel.

Het doelkader wordt weergegeven.
 1. Plaats het doelkader rond het onderwerp waarop u wilt scherpstellen en druk op .

Het volgen begint.
 1. Druk op de ontspanknop om op te nemen.

 1. Om het scherpstellen-volgen te annuleren vóór het opnemen, drukt u nogmaals op .

Een gezicht volgen
Als u de functie Scherpstellen-volgen gebruikt terwijl de functie Gezichtsherkenning geactiveerd is, kunt u een gezicht selecteren dat voorrang moet krijgen en dat gezicht registreren in de camera. Als het geregistreerde gezicht van het scherm verdwijnt en vervolgens opnieuw in beeld komt, stelt de camera opnieuw scherp op het geregistreerde gezicht.
 • Als een bepaald gezicht in het camerageheugen is geregistreerd en u de lachsluiterfunctie gebruikt, zoekt de camera alleen naar een lach op dat gezicht.

 • Bij het volgen van een gezicht zal het lichaam van het onderwerp gevolgd worden wanneer het gezicht niet op het scherm weergegeven wordt. Met [Gezichtsprioriteit volgen] kunt u instellen of er prioriteit gegeven moet worden aan een gevolgd gezicht. [Details]

Opmerkingen
 • Scherpstellen-volgen is niet beschikbaar in de volgende situaties:

 • Wanneer u andere zoomfuncties dan de optische zoom gebruikt

 • Wanneer [Scherpstelfunctie] ingesteld is op [H. scherpst.]

 • Wanneer [AF-gebied] ingesteld is op [Flexibel punt]

 • Scherpstellen-volgen wordt automatisch geannuleerd wanneer het onderwerp van het scherm verdwijnt of niet kon worden gevolgd. Als het doel van de functie Scherpstellen-volgen een geregistreerd gezicht is, blijft de camera het gezicht volgen, ook al verdwijnt het van het scherm.

Verwant onderwerp