Flitsfunctie

U kunt [Flitsfunctie] ook wijzigen via MENU.
  1. Druk op (Flitsfunctie) op het besturingswiel.

  • Wanneer er een andere functie toegewezen is aan het besturingswiel, drukt u op de MENU-toets 2 [Flitsfunctie].

  1. Selecteer de gewenste functie met het besturingswiel.(Flitser uit)
De flitser gaat niet af.
(Automatisch flitsen)
De flitser gaat automatisch af bij opnemen op donkere plaatsen of met tegenlicht.

(Invulflits)
De flitser gaat altijd af.

(Langz.flitssync.)
De flitser gaat altijd af.
Op donkere plaatsen is de sluitertijd lang om de achtergrond die buiten het bereik van het flitslicht valt toch helder op te nemen.

(Eindsynchron.)
Telkens wanneer u de ontspanknop indrukt, wordt de flitser geactiveerd nog voor de belichting voltooid is.
Met Eindsynchron. kunt u een natuurlijke opname maken van het spoor van een bewegend onderwerp zoals een bewegende auto of iemand die wandelt.

Wanneer er "witte, ronde vlekken" verschijnen op flitsopnamen
Deze vlekken worden veroorzaakt door deeltjes (stof, pollen enz.) die dicht bij de lens zweven. Wanneer deze worden belicht door het flitslicht van de camera, worden ze zichtbaar als witte, ronde vlekken.
Hoe kunt u de "witte, ronde vlekken" tegengaan?
  • Verlicht het vertrek en neem het onderwerp zonder flitser op.

  • Selecteer de functie (Anti-bewegingswaas) of (Hoge gevoeligheid) bij [Scènekeuze]. ([Flitser uit] wordt automatisch geselecteerd.)

Opmerkingen
  • De flitser gaat tweemaal af. De eerste keer is om de lichthoeveelheid in te stellen.

  • Tijdens het opladen van de flitser knippert . Als het opladen voltooid is, blijft het knipperende pictogram branden.

  • Bij gebruik van de flitser klapt de flitser automatisch uit. Zorg ervoor dat u de flitser niet bedekt met uw vingers. Als u de flitser niet gebruikt, klapt u deze handmatig weer weg.

  • U kunt de flitser niet gebruiken wanneer [Transportfunctie] ingesteld is op [Zelfontsp.(Cont.)] of [Bracket: continu].

  • Wanneer u opneemt met de flitser en de zoom ingesteld is op W, kan de schaduw van de lens afhankelijk van de opnameomstandigheden in het scherm verschijnen. In dat geval maakt u een opname weg van het onderwerp of stelt u de zoom in op T en neemt u opnieuw op met de flitser.

Verwant onderwerp