Creatief met foto’s

[Creatief met foto’s] is een functie waarmee u de camera intuïtief kunt bedienen met behulp van een ongebruikelijke weergave op het scherm.
Wanneer de opnamefunctie is ingesteld op (Slim automatisch) of (Superieur automatisch), kunt u de instellingen eenvoudig veranderen en beelden opnemen.
 1. Zet de functietoets in de stand (Slim automatisch) of (Superieur automatisch).

 1. Druk op / (Creatief met foto’s) op het besturingswiel.

 1. Selecteer het gewenste item met het besturingswiel.


(Achterg. onsch.)
Hiermee kunt u de intensiteit van de achtergrondonscherpte aanpassen.
(Helderheid)
Hiermee kunt u de helderheid aanpassen.
(Kleur)
Hiermee kunt u de kleur aanpassen.
(Levendigheid)
Hiermee kunt u de levendigheid aanpassen.
(Foto-effect)
Hiermee kunt u een stilstaand beeld opnemen met een originele textuur overeenkomstig het gewenste effect.

 1. Verander de instellingen met het besturingswiel.

 • U kunt sommige instellingen combineren door stap 3 en 4 te herhalen.

 • Om de standaardinstellingen te herstellen, drukt u op de / (Helpfunctie in camera)-toets. (Achterg. onsch.), (Helderheid), (Kleur) en (Levendigheid) worden ingesteld op [AUTO], en (Foto-effect) wordt ingesteld op .

 1. Bij opname van stilstaande beelden: maak opnames met de ontspanknop.
  Bij opname van bewegende beelden: druk op de MOVIE (bewegende beelden)-toets om de opname te starten.

Opmerkingen
 • Wanneer u bewegende beelden opneemt met de functie [Creatief met foto’s], kunt u alleen [Achterg. onsch.] selecteren tijdens het opnemen.

 • Als u de camerafunctie omschakelt naar de functie [Slim automatisch], de functie [Superieur automatisch] of de camera uitschakelt, keren de instellingen die u hebt veranderd terug naar de standaardinstellingen.

 • Wanneer u [Creatief met foto’s] instelt in de functie [Superieur automatisch], is het op elkaar leggen van de beelden niet mogelijk.


Verwant onderwerp