Transportfunctie

U kunt een opnamestand instellen (bv. doorlopende opnames, zelfontspanner of bracketopnames). U kunt [Transportfunctie] ook selecteren via MENU.
  1. Druk op / (Transportfunctie) op het besturingswiel.

  • Wanneer er een andere functie toegewezen is aan het besturingswiel, drukt u op de MENU-toets 2 [Transportfunctie].

  1. Selecteer de gewenste functie met het besturingswiel.

  • Als de geselecteerde functie over gedetailleerde instellingen beschikt, kunt u deze instellen met /.


(Enkele opname)
De camera neemt één beeld op zonder de zelfontspanner te gebruiken.

(Continue opname)
Zolang u de ontspanknop indrukt, blijft de camera opnames maken.

(Cont. m. snelh.vk.)
Hiermee kunt u continu opnames maken aan een hoge snelheid door de ontspanknop ingedrukt te houden. De scherpstelling en helderheid die voor de eerste opname ingesteld worden, worden ook gebruikt voor de volgende opnames.

(Zelfontspanner)
Hiermee kunt u de zelfontspanner instellen op een vertraging van 10 of 2 seconden.
Als u op de ontspanknop drukt, knippert het zelfontspannerlampje en klinkt er een pieptoon totdat de sluiter wordt ontspannen.
Druk nogmaals op / om te annuleren.

(Zelfportret)
Hiermee kunt u de zelfontspanner instellen op de zelfportrettimer.
Nadat de camera het opgegeven aantal gezichten heeft herkend, klinkt er een pieptoon en wordt de sluiter 2 seconden later ontspannen.

(Zelfontsp.(Cont.))
10 seconden nadat u op de ontspanknop hebt gedrukt, neemt de camera verschillende beelden na elkaar op. U kunt kiezen tussen drie of vijf beelden.

(Bracket: continu)
Hiermee worden er drie beelden met een verschillende helderheidsgraad opgenomen. U kunt de waarde voor de bracketafwijking (stappen) instellen.

(Witbalansbracket)
Hiermee worden er drie beelden met een verschillende helderheidsgraad opgenomen overeenkomstig de ingestelde witbalans, kleurtemperatuur en kleurfilter. U kunt [Lo] of [Hi] selecteren als waarde voor de bracketafwijking (stappen).

Tips voor het voorkomen van wazige beelden
Als u uw handen of lichaam beweegt terwijl u de camera vasthoudt en op de ontspanknop drukt, zal "camerabeweging" optreden.
Camerabeweging treedt vaak op bij zwakke belichting of lange sluitertijden, zoals bij de functie (Nachtportret) of (Nachtscène).
Om camerabeweging te verminderen, stelt u de zelfontspanner in op een vertraging van 2 seconden, drukt u op de ontspanknop en drukt u uw armen tegen uw zijden aan.
Opmerkingen
  • Wanneer [Transportfunctie] ingesteld is op [Zelfontsp.(Cont.)] of [Bracket: continu], is [Flitsfunctie] ingesteld op [Flitser uit].

  • Wanneer de accu bijna leeg is of een geheugenkaart vol is, stopt de burstopname.

Automatisch opnemen met de zelfportrettimer

Richt de lens naar uzelf zodat het geselecteerde aantal gezichten zichtbaar is op het scherm. De sluiter ontspant zich automatisch. Beweeg de camera niet meer nadat de pieptoon klinkt.
  • U kunt ook een beeld opnemen door tijdens deze handeling op de ontspanknop te drukken.

Verwant onderwerp