Scherpstelfunctie

U kunt de scherpstellingsmethode selecteren overeenkomstig de bewegingen van het onderwerp.
AF is de afkorting van "Auto Focus" (automatische scherpstelling), een functie die het beeld automatisch scherpstelt.
  1. MENU 2 [Scherpstelfunctie] gewenste functie


(Enkelvoudige AF)
De camera vergrendelt de scherpstelling nadat het scherpstellen is voltooid. Gebruik [Enkelvoudige AF] voor onderwerpen die niet bewegen.

(Continue AF)
De camera blijft scherpstellen zolang de ontspanknop halverwege ingedrukt is. Gebruik deze functie voor onderwerpen die bewegen.

(D. handm. sch.)
Hiermee kunt u handmatig scherpstellen gebruiken in combinatie met automatisch scherpstellen.

(H. scherpst.)
Hiermee kunt u handmatig scherpstellen.

[D. handm. sch.]/[H. scherpst.] gebruiken

  1. MENU 2 [Scherpstelfunctie] [D. handm. sch.] of [H. scherpst.]

  1. Pas de scherpstelling aan door aan de bedieningsring te draaien.

  • Gebruik de reliëffunctie, [Scherpst. vergroten] of [MF Assist] om gemakkelijker scherp te stellen.

  • Wanneer [Scherpstelfunctie] ingesteld is op [D. handm. sch.], wordt de automatische scherpstelling geactiveerd wanneer u de ontspanknop halverwege indrukt.

Scherpstellen met behulp van de instelling [D. handm. sch.]
Met [D. handm. sch.] kunt u als volgt een combinatie van handmatig en automatisch scherpstellen gebruiken.
  • Na het automatisch scherpstellen, regelt u de scherpstelling handmatig fijn bij.

Dit is nuttig wanneer u erg nauwkeurig wilt scherpstellen. Houd de ontspanknop halverwege ingedrukt en draai vervolgens aan de bedieningsring.
  • Stel vooraf handmatig scherp en gebruik daarna de automatische scherpstelling.

Dit is met name efficiënt voor het scherpstellen op onderwerpen in de achtergrond omdat dergelijke onderwerpen vaak onscherp zijn bij het automatisch scherpstellen.
Opmerkingen
  • Als de scherpstelafstand erg dicht is, is het mogelijk dat er stof of vingerafdrukken worden weergegeven op het beeld. Veeg de lens schoon met een zachte doek enz.

  • Als u de scherpstellingsmethode verandert, wordt de ingestelde scherpstelafstand gewist.

Verwant onderwerp