AF-gebied

U kunt het scherpstelveld veranderen. Gebruik het menu als het moeilijk is goed scherp te stellen met de automatische scherpstellingsfunctie.
  1. MENU 2 [AF-gebied] gewenste functie


(Multi)
Hiermee wordt automatisch scherpgesteld op een onderwerp in alle bereiken van het zoekerframe.
Als u in de opnamefunctie voor stilstaande beelden de ontspanknop tot halverwege indrukt, wordt er een groen kader weergegeven rondom het gebied waarop is scherpgesteld.
  • Wanneer de gezichtsherkenningsfunctie is ingeschakeld, werkt de automatische scherpstelling met voorrang voor gezichten.


(Midden)
Hiermee wordt automatisch scherpgesteld op een onderwerp in het midden van het zoekerframe. Door deze functie samen met de AF-vergrendelingsfunctie te gebruiken, kunt u het beeld naar wens samenstellen.

(Flexibel punt)
Hiermee kunt u het AF-bereikzoekerframe verplaatsen naar het gewenste punt op het scherm en scherpstellen op een extreem klein onderwerp in een beperkt gebied.

Opmerkingen
  • Als u de volgende functies gebruikt, is het AF-bereikzoekerframe uitgeschakeld en wordt er een stippellijn weergegeven. In dit geval zal de camera scherpstellen op de onderwerpen rondom het midden van het scherm.

  • Andere zoomfuncties dan optische zoom

  • [AF-hulplicht]

  • Als Scherpstellen-volgen geactiveerd is, geeft de camera voor het scherpstellen prioriteit aan het onderwerp dat gevolgd wordt.

Flexibel Punt gebruiken

[Flexibel punt] is nuttig wanneer u een onderwerp opneemt dat zich niet in het midden van het opnamekader bevindt. U kunt het onderwerp opnemen zonder de beeldcompositie te veranderen.
A: AF-bereikzoekerframe (geel: instelbaar / grijs: vast)
  1. Gebruik het besturingswiel om de positie van het AF-bereikzoekerframe aan te passen aan het onderwerp waarop u wilt scherpstellen, en druk vervolgens op .

Om de instelling terug te stellen, drukt u nogmaals op .
Verwant onderwerp