Lach-/Gezichtsherk.

Wanneer de gezichtsherkenningsfunctie wordt gebruikt, herkent de camera de gezichten van de onderwerpen en stelt deze automatisch de instellingen voor [AF-gebied], [Flitsfunctie], [Belicht.comp.], [Witbalans] en [Rode ogen verm.] in. Wanneer u [Lach-sluiter] gebruikt, detecteert de camera glimlachen en wordt de sluiter automatisch ontspannen.
Wanneer de camera meer dan één gezicht herkent, beoordeelt de camera welk het primaire gezicht is en stelt daarop scherp. Het gezichtsherkenningskader waarop wordt scherpgesteld wordt groen wanneer de ontspanknop tot halverwege wordt ingedrukt.
 1. MENU 2 [Lach-/Gezichtsherk.] gewenste functie(Uit)
Gezichtsherkenning wordt niet gebruikt.
(Aan (ger. gezicht.))
Hiermee wordt een gezicht dat geregistreerd werd met [Gezichtsregistratie] met voorrang herkend.

(Aan)
Hiermee wordt een gezicht dat u hebt geregistreerd herkend, maar er wordt geen voorrang aan gegeven.

(Lach-sluiter)
Hiermee worden gezichten herkend en wordt de sluiter automatisch ontspannen.

Opmerkingen
 • [Uit] is niet beschikbaar wanneer [Transportfunctie] ingesteld is op [Zelfportret].

 • De gezichtsherkenningsfunctie werkt niet wanneer u een andere zoomfunctie gebruikt dan de optische zoomfunctie.

 • Maximaal acht gezichten van uw onderwerpen kunnen worden herkend.

De lachsluiterfunctie gebruiken

 1. MENU 2 [Lach-/Gezichtsherk.] [Lach-sluiter]

 1. Druk op / op het besturingswiel om de gewenste lachherkenningsgevoeligheid te selecteren.

 • U kunt de gevoeligheid voor het herkennen van een lach selecteren uit de volgende drie niveaus: (Aan: glimlach), (Aan: normale lach) of (Aan: schaterlach).

 1. Wacht tot een lach wordt herkend.

Als er een gezicht wordt herkend en het lachniveau hoger is dan het niveau op de aanduiding, neemt de camera automatisch een beeld op.
 • Als u op de ontspanknop drukt terwijl de lachsluiterfunctie actief is, neemt de camera het beeld op en keert deze vervolgens terug naar de lachsluiterfunctie.

Tips voor het goed herkennen van een lach
 1. Zorg ervoor dat de ogen niet bedekt worden door het haar. Bedek het gezicht niet met een hoed, masker, zonnebril enz.

 1. Probeer het gezicht recht voor de camera en zo horizontaal mogelijk te plaatsen. Houd de ogen toegeknepen.

 1. Lach duidelijk en met een open mond. De lach is makkelijker te herkennen wanneer de tanden zichtbaar zijn.

 • De sluiter wordt ontspannen zodra een persoon waarvan het gezicht is herkend, begint te lachen.

 • U kunt een onderwerp dat voorrang krijgt voor gezichtsherkenning selecteren of opslaan. Als het geselecteerde gezicht opgeslagen is in het geheugen van de camera, zal de lachdetectie enkel worden uitgevoerd voor dat gezicht.

 • Als er geen glimlach wordt herkend, stelt u de lachherkenningsgevoeligheid in op [Aan: glimlach].

Opmerkingen
 • Het is mogelijk dat een lach niet goed wordt herkend, afhankelijk van de omstandigheden.

Verwant onderwerp