NR lang-belicht

Als u de sluitertijd instelt op 1/3 seconde of langer (opname met lange belichting), wordt er ruisonderdrukking toegepast gedurende de tijdsduur dat de sluiter geopend was. Dit dient om de korrelruis te verminderen die typisch is bij een lange sluitertijd.
  1. MENU 4 [NR lang-belicht] gewenste functie


Aan
Hiermee activeert u ruisonderdrukking gedurende de tijdsduur dat de sluiter geopend was. Terwijl de ruisonderdrukking wordt uitgevoerd, wordt er een mededeling weergegeven en kunt u geen nieuwe beelden opnemen. Selecteer deze optie om voorrang te geven aan de beeldkwaliteit.

Uit
[NR lang-belicht] wordt niet gebruikt. Selecteer deze optie om voorrang te geven aan de snelheid van het opnemen.

Opmerkingen
  • Zelfs wanneer [NR lang-belicht] ingesteld is op [Aan], is ruisonderdrukking niet beschikbaar in de volgende situaties:

  • Wanneer [Transportfunctie] ingesteld is op [Continue opname], [Cont. m. snelh.vk.], [Zelfontsp.(Cont.)] of [Bracket: continu]

  • Wanneer [Scènekeuze] ingesteld is op (Sportactie) of (Schemeropn. uit hand)

  • In de functie [Panorama d. beweg.]

Verwant onderwerp