Datum schrijven

Hiermee kunt u instellen om de opnamedatum al dan niet op te nemen op een stilstaand beeld.
  1. MENU 5 [Datum schrijven] gewenste functieAan ()
De opnamedatum wordt opgenomen.
Wanneer [Aan] geselecteerd is, wordt de markering op het scherm weergegeven tijdens het opnemen.
In sommige opnamefuncties waar de datum niet op beelden kan worden opgenomen, zal de markering echter verdwijnen.
Uit
De opnamedatum wordt niet opgenomen.

Opmerkingen
  • U kunt geen datum opnemen in de volgende situaties:

  • Tijdens het opnemen van bewegende beelden

  • Tijdens het opnemen van stilstaande beelden bij het opnemen van bewegende beelden (Dual Rec)

  • In de functie [Panorama d. beweg.]

  • In de burst- of bracketopnamefunctie

  • [Kwaliteit] is ingesteld op [RAW] of [RAW en JPEG]

  • Als u beelden opgenomen hebt met de datum weergegeven, is het niet mogelijk om de datum achteraf te verwijderen.

  • De data worden twee keer afgedrukt als u instelt dat de camera de data moet toevoegen tijdens het afdrukken.

  • Het tijdstip waarop het beeld werd opgenomen, kan niet worden weergegeven op het beeld.