Windruis reductie

Vermindert het geluid van de wind bij het opnemen van bewegende beelden.
  1. MENU 1 [Windruis reductie] gewenste functieAan
Hiermee kunt u instellen of het windgeruis al dan niet wordt verlaagd.
Uit

Opmerkingen
  • Als [Windruis reductie] ingesteld is op [Aan] en de wind niet krachtig waait, is het mogelijk dat andere opgenomen geluiden niet goed hoorbaar zijn.