Autom.weergave

U kunt het opgenomen beeld onmiddellijk na het opnemen op het scherm bekijken. U kunt de weergaveduur veranderen.
  1. MENU 1 [Autom.weergave] gewenste functie
10 sec.
Hiermee wordt het beeld gedurende de ingestelde duur weergegeven.

5 sec.
2 sec.

Uit
Hiermee wordt het beeld niet weergegeven.

Opmerkingen
  • Afhankelijk van de instelling (bv. [DRO/Auto HDR], [Zachte-huideffect] enz.) kan de camera tijdelijk een niet-bewerkt beeld weergeven voordat het beeld met toegepast effect wordt weergegeven.