Functie centrale knop

U kunt veelvuldig gebruikte functies selecteren en toewijzen aan de middenknop van het besturingswiel.
 1. MENU 2 [Functie centrale knop] gewenste functie


Standaard
De functie die is toegewezen aan de middenknop van het besturingswiel verschilt afhankelijk van de instelling van [AF-gebied].

AEL-wisselen
Hiermee kunt u de functies toewijzen die u instelt.

AF/MF-reg. wisselen

Scherpst. vergroten

Functies toegewezen wanneer [Functie centrale knop] ingesteld is op [Standaard]


Instelling van [AF-gebied]
Toegewezen instelling
Multi
Scherpstellen-volgen
Midden
Scherpstellen-volgen
Flexibel punt
Scherpstelgebied wijzigen

AEL-wisselen

Als het moeilijk is om een juiste belichting van het onderwerp te verkrijgen, kunt u met deze functie de belichting vergrendelen door scherp te stellen op een gebied met de gewenste helderheid en daarvan het licht te meten.
 1. MENU 2 [Functie centrale knop] [AEL-wisselen]

 1. Richt de camera op een gebied waarmee u wilt dat de belichting overeenkomt.

De belichting wordt ingesteld.
 1. Druk op op het besturingswiel.

De belichting wordt vergrendeld en (AE-vergrendeling) licht op.
 1. Stel scherp op het onderwerp en neem het op.

 1. Om de belichtingsvergrendeling te annuleren, drukt u nogmaals op .

AF/MF-reg. wisselen

U kunt tijdelijk omschakelen tussen automatisch scherpstellen en handmatig scherpstellen.
 1. MENU 2 [Functie centrale knop] [AF/MF-reg. wisselen]

 1. Druk op om te schakelen tussen automatisch scherpstellen en handmatig scherpstellen.

Wanneer [Scherpstelfunctie] ingesteld is op [H. scherpst.], schakelt de camera over naar [Enkelvoudige AF], en als [Scherpstelfunctie] ingesteld is op iets anders dan [H. scherpst.], schakelt de camera over naar [H. scherpst.]. Druk op om terug te keren naar de vorige functie.

Scherpst. vergroten

In de functie [H. scherpst.] kunt u het beeld op het scherm vergroten om gemakkelijker handmatig scherp te stellen met behulp van [Scherpst. vergroten].
 1. MENU 2 [Functie centrale knop] [Scherpst. vergroten]

 1. Druk op om het beeld te vergroten.

 • U kunt instellen hoe lang het beeld vergroot blijft met [Schrpstelvergrotingstijd].

Verwant onderwerp