Gezichtsregistratie

Als u van tevoren gezichten registreert, kan de camera het geregistreerde gezicht met voorrang volgen wanneer [Lach-/Gezichtsherk.] ingesteld is op [Aan (ger. gezicht.)].
  1. MENU 3 [Gezichtsregistratie] gewenste functie


Nieuwe registratie
Hiermee kunt u een nieuw gezicht registreren.
Volgorde wijzigen
Hiermee kunt u de voorrang van eerder geregistreerde gezichten veranderen.
Wissen
Hiermee kunt u een geregistreerd gezicht selecteren om te wissen.
Alles verwijderen
Hiermee kunt u alle geregistreerde gezichten wissen.

Nieuwe registratie

  1. MENU 3 [Gezichtsregistratie] [Nieuwe registratie]

  1. Lijn het hulpkader uit met het gezicht dat u wilt registreren en druk op de ontspanknop.

  1. Wanneer er een bevestigingsbericht wordt weergegeven, selecteert u [Enter].

Opmerkingen
  • U kunt maximaal acht gezichten registreren.

  • Neem het gezicht op vanaf de voorkant op een helder verlichte plaats. Het gezicht wordt mogelijk niet correct geregistreerd als het wordt bedekt door een hoed, masker, zonnebril enz.

  • Zelfs als u [Initialiseren] uitvoert, worden geregistreerde gezichten niet gewist. Zelfs als u [Wissen] uitvoert, blijven de gegevens van de geregistreerde gezichten opgeslagen in de camera. Om de gegevens van de geregistreerde gezichten uit de camera te wissen, selecteert u [Alles verwijderen].

Volgorde wijzigen

  1. MENU 3 [Gezichtsregistratie] [Volgorde wijzigen]

  1. Selecteer een gezicht waarvan u de voorrang wilt wijzigen.

  1. Selecteer het voorrangsniveau.

Hoe lager het cijfer, hoe hoger de voorrang.
Verwant onderwerp