Beveiligen

U kunt opgenomen beelden beveiligen tegen per ongeluk wissen.
De -markering wordt weergegeven op geregistreerde beelden.
  1. MENU 2 [Beveiligen] gewenste functie


(Meerdere bldn.)
Hiermee kunt u meerdere beelden selecteren om te beveiligen.
  1. Na stap 1 selecteert u een beeld dat u wilt beveiligen en drukt u op .

Om de selectie te annuleren, drukt u nogmaals op om het -merkteken te annuleren.
  1. MENU [OK]

(Alle beelden annuleren)
Hiermee kunt u de beveiliging van alle stilstaande beelden opheffen.
(Alle MP4-films annuleren)
Hiermee kunt u de beveiliging van alle bewegende beelden (MP4) opheffen.
(Alle AVCHD-weerg. ann.)
Hiermee kunt u de beveiliging van alle bewegende AVCHD-beelden opheffen.