Printen opgeven

DPOF (Digital Print Order Format) is een functie waarmee u kunt opgeven welke beelden op de geheugenkaart u later wilt afdrukken.
De -afdrukmarkering wordt weergegeven op geregistreerde beelden.
  1. MENU 2 [Printen opgeven] gewenste instelling


DPOF instellen
Meerdere bldn.
Hiermee kunt u meerdere beelden die u wilt afdrukken selecteren en bestellen.
  1. Na stap 1 selecteert u een beeld dat u wilt afdrukken en drukt u op .

Om de selectie te annuleren, drukt u nogmaals op om het -merkteken te annuleren.
  1. MENU [OK]

Alles annuleren
Hiermee kunt u alle DPOF-afdrukmarkeringen wissen.
Datum afdrukken

Aan
Hiermee kunt u instellen of de beelden met een DPOF-afdrukmarkering tijdens het afdrukken al dan niet gedateerd moeten worden.
Uit

Opmerkingen
  • De -afdrukmarkering kan niet worden aangebracht op bewegende beelden.

  • U kunt de -afdrukmarkering op maximaal 999 beelden aanbrengen.

Verwant onderwerp