Názvy jednotlivých častí

 1. Spúšť

 1. Volič režimov

 1. Snímanie: páčka W/T (Priblíženie)
  Zobrazenie: páčka Miniatúrne náhľady/Priblíženie počas prehrávania

 1. Kontrolka samospúšte/Kontrolka režimu snímania úsmevu/AF iluminátor

 1. Kontrolka napájania/nabíjania

 1. Tlačidlo ON/OFF (Napájanie)

 1. Sánky pre rôzne rozhrania*

 1. Blesk

 • Nezakrývajte blesk prstami.

 • Pri použití blesku sa blesk vysunie automaticky. Ak blesk nepoužívate, zatlačte ho nadol rukou.

 1. Mikrofón

 1. Háčik na remienok

 1. Ovládací prstenec

 1. Snímač Wi-Fi (zabudovaný)

 1. Objektív

* Podrobné informácie o príslušenstve kompatibilnom so sánkami pre rôzne rozhrania nájdete na webovej lokalite spoločnosti Sony alebo sa obráťte na predajcu produktov od spoločnosti Sony alebo na miestne autorizované servisné stredisko spoločnosti Sony. Použiť môžete aj príslušenstvo kompatibilné s držiakom na príslušenstvo. Fungovanie príslušenstva od iných výrobcov nie je zaručené.
 1. Svetelný snímač

 1. Displej LCD

 • Nastavením uhla displeja môžete pohodlne snímať v rôznych polohách.

 1. Tlačidlo Fn (Funkcia)

 1. Tlačidlo MOVIE (Videozáznam)

 1. Viacúčelový konektor

 • Podporuje zariadenia kompatibilné s pripojením Micro USB.

 1. Konektor micro HDMI

 1. Tlačidlo MENU

 1. Otočný ovládač

 1. Tlačidlo (Prehrávanie)

 1. Tlačidlo / (In-Camera Guide/Vymazať)

 1. Priestor pre vloženie batérie

 1. Páčka uvoľnenia batérie

 1. Objímka pre statív

 1. Kontrolka prístupu

 1. Otvor na pamäťové karty

 1. Kryt priestoru pre batériu/pamäťové karty

 1. (Značka N)

 • Dotknite sa tejto značky, keď fotoaparát pripájate k smartfónu vybavenému funkciou NFC.

 • NFC (Near Field Communication) je medzinárodný štandard bezdrôtovej komunikačnej technológie s krátkym dosahom.

 1. Reproduktor