Zoznam ikon zobrazených na displeji

Ikony sa zobrazujú na displeji za účelom indikovania stavu fotoaparátu.
Zobrazenie na displeji je možné zmeniť pomocou tlačidla na otočnom ovládači.

Zoznam ikon režimov snímania

  1.  


Zobrazenie
Význam
Režim snímania
Vyvolanie z pamäte
Pamäťová karta/Odovzdanie
100
Počet voľných záberov
Pomer strán statických záberov
20M/18M/17M/13M/10M/7.5M/6.5M/5.0M/4.2M/3.7M/3.2M/VGA
Veľkosť statických záberov
Kvalita statických záberov
Frekvencia snímok videozáznamov
Režim záznamu videozáznamov
Stav nabitia batérie
Upozornenie na takmer vybitú batériu
Ikona rozpoznania scény
Výber scény
Ikona prekrytia
Prebieha nabíjanie blesku
AF iluminátor
Počas záznamu videozáznamov sa nenahráva zvuk
Potlačenie šumu vetra
SteadyShot
Upozornenie funkcie SteadyShot
Aktívna funkcia NFC
Režim lietadla
Vypnutý snímač pádu
Dátum zápisu
Funkcia ovládacieho prstenca
Funkcia otočného ovládača
Upozornenie na prehrievanie
Databázový súbor je plný/Chyba databázového súboru
Funkcia Clear Image Zoom
Digitálne priblíženie
Zapisovanie do medzipamäte
CAPTURE
Importovanie statických záberov
Snímanie statických záberov nie je k dispozícii
Kruh bodového merania
C:32:00
Samodiagnostické zobrazenie
Vyrovnávanie

  1.  


Zobrazenie
Význam
Režim uzávierky
Režim merania
Režim blesku/Potlačenie efektu červených očí
Kompenzácia blesku
Režim zaostrenia
7500K A5 G5
Vyváženie bielej farby
Oblasť automatického zaostrenia
DRO/Auto HDR
Efekt mäkšieho podania pleti
Kreatívny štýl
Detekcia tvárí/Funkcia snímania úsmevu
Efekt snímky
Automatické orámovanie objektov
Indikátor citlivosti rozpoznania úsmevu

  1.  


Zobrazenie
Význam
Zaostrovanie sledovaného objektu
Pomôcka zaostrovania sledovaného objektu
REC 0:12
Čas záznamu videozáznamov (m:s)
Stav zaostrenia
1/250
Rýchlosť uzávierky
F3.5
Hodnota clony
±0.0
Manuálne meranie
±0.0
Kompenzácia expozície
ISO400
Číslo ISO
Uzamknutie automatického zaostrenia
Indikátor rýchlosti uzávierky
Indikátor clony
Histogram

Zoznam ikon režimov zobrazenia

  1.  


Zobrazenie
Význam
Pamäťová karta/Odovzdanie
Režim zobrazenia
100-0003
Číslo priečinka – súboru
Pomer strán statických záberov
20M/18M/17M/13M/10M/7.5M/6.5M/5.0M/4.2M/3.7M/3.2M/VGA
Veľkosť statických záberov
Kvalita statických záberov
Frekvencia snímok videozáznamov
Režim záznamu videozáznamov
Formát súborov
Ochrana
Objednávka tlače (DPOF)
Stav nabitia batérie
Upozornenie na takmer vybitú batériu
Upozornenie na prehrievanie
Databázový súbor je plný/Chyba databázového súboru
Aktívna funkcia NFC
Režim lietadla
Automatické orámovanie objektov na zábere

  1.  


Zobrazenie
Význam
Chyba režimu efektu obrázka
Chyba funkcie Auto HDR
1/250
Rýchlosť uzávierky
F3.5
Hodnota clony
ISO400
Číslo ISO
2013-1-1
10:37 AM
Zaznamenaný dátum/čas na zobrazenom zábere
3/7
Číslo záberu/Počet záberov nasnímaných vo vybranom režime zobrazenia