Použitie remienka na plece (predáva sa osobitne)

Na pripevnenie remienka na plece (predáva sa osobitne) použite adaptéry na remienok (dodávajú sa).
  1. Pripevnite adaptéry na remienok k háčiku na remienok (na dvoch miestach).

  1. Pripevnite remienok na plece (predáva sa osobitne) k adaptérom na remienok.

Poznámky
  • Remienok na plece sa predáva osobitne.