In-Camera Guide

Táto funkcia vám umožňuje zobrazovať informácie sprievodcu týkajúce sa funkcií alebo nastavení ponuky MENU.
  1. Stlačte tlačidlo MENU.

  1. Pomocou tlačidiel / na otočnom ovládači vyberte požadovanú položku ponuky MENU.

  1. Stlačte tlačidlo / (In-Camera Guide).

Zobrazí sa sprievodca úkonmi pre položku ponuky MENU, ktorú ste zvolili v kroku 2.