Tip na snímanie

Vo fotoaparáte sa zobrazujú tipy na snímanie vo vybranom režime.
  1. V režime snímania stlačte tlačidlo / (In-Camera Guide).

  1. Pomocou tlačidiel / na otočnom ovládači vyberte požadovaný tip na snímanie a potom stlačte tlačidlo .

Zobrazí sa tip na snímanie.
  • Obrazovku môžete posúvať pomocou tlačidiel /.

  • Pomocou tlačidiel / môžete zobraziť ďalšie tipy na snímanie.

Prístup ku všetkým tipom na snímanie
Všetky tipy na snímanie môžete zobraziť postupným stlačením položiek MENU 5 [Shooting Tip List].