Používanie otočného ovládača

Na hornej/dolnej/pravej/ľavej strane otočného ovládača sa nachádzajú nasledujúce funkcie: (Display Contents), (Flash Mode), / (Exposure Comp./Photo Creativity), / (Drive Mode). Pravému/ľavému tlačidlu alebo tlačidlu na otočnom ovládači môžete tiež priradiť požadovanú funkciu.
Stlačením otočného ovládača smerom k jednotlivým ikonám zobrazíte obrazovku nastavenia jednotlivých funkcií.

Otočením otočného ovládača alebo stlačením jeho hornej/dolnej/pravej/ľavej strany na danej obrazovke môžete posúvať rámček výberu.
Stlačením tlačidla v strede otočného ovládača nastavíte vybranú položku.

Posúvanie rámčeka výberu na obrazovke MENU atď.

Otočením otočného ovládača alebo stlačením jeho hornej/dolnej/pravej/ľavej strany môžete posúvať rámček výberu. V niektorých režimoch je možné rámček výberu posúvať otáčaním otočného ovládača.

Výber záberu, ktorý sa má zobraziť

Stlačte pravú alebo ľavú stranu otočného ovládača, alebo jeho otočením zobrazte nasledujúci/predchádzajúci záber.
Súvisiaca téma