Používanie ovládacieho prstenca

Nastavenie potrebné pre jednotlivé režimy snímania môžete ihneď zmeniť otočením ovládacieho prstenca. V predvolenom nastavení je priradená funkcia odporúčaná fotoaparátom, avšak funkciu, ktorá sa má priradiť, môžete zmeniť.
A: Ovládací prstenec
B: Funkcia aktívneho ovládacieho prstenca
C: Funkcia aktívneho otočného ovládača
Podrobnosti o priradzovaní funkcií nájdete v časti „Ovládací prstenec“. [Detaily]
Súvisiaca téma