Spôsob používania tlačidla Fn (Funkcia)

Často používané funkcie môžete vyvolať stlačením tlačidla Fn (Funkcia) v režime snímania. Zaregistrovať možno až sedem funkcií.
  1. V režime snímania stlačte tlačidlo Fn (Funkcia).

  1. Vyberte požadovanú funkciu opakovaným stláčaním tlačidla Fn (Funkcia).

  • Požadovanú funkciu môžete vybrať aj pomocou tlačidla / na otočnom ovládači.

  1. Nastavte požadovaný režim alebo hodnotu otočením otočného ovládača alebo ovládacieho prstenca.

  • Ak je nastavenie vybranej funkcie možné spresniť, stlačením tlačidla na otočnom ovládači zobrazte obrazovku nastavenia.

  • Informácie o prispôsobení funkcií vyvolaných stlačením tlačidla Fn (Funkcia) nájdete v časti „Tlačidlo funkcií“. [Detaily]

Súvisiaca téma