Snímanie statických záberov

 1. Prepnite volič režimov do polohy (Intelligent Auto).

 1. Fotoaparát držte pevne tak, ako je zobrazené na obrázku.

 • Nezakrývajte blesk prstami.

 1. Zaostrite stlačením spúšte do polovice.

Keď je záber zaostrený, zaznie pípnutie a rozsvieti sa indikátor ( alebo ).
Indikátor zaostrenia
Rozsvieti sa indikátor : Záber je zaostrený.
Rozsvieti sa indikátor : Záber je zaostrený. Zaostrená pozícia sa zmení tak, aby vyhovovala pohybu objektu.
Rozsvieti sa indikátor : Prebieha zaostrovanie.
Indikátor bliká: Zaostrenie zlyhalo.

 • Najkratšia vzdialenosť pri snímaní je približne 5 cm (W), 55 cm (T) (od objektívu).

 1. Zatlačte spúšť nadoraz.

 • Nezakrývajte časť (A) zobrazenú na obrázku.

 • Pri použití blesku sa blesk (B) vysunie automaticky. Ak blesk nepoužívate, zatlačte ho nadol rukou.

Postup pri snímaní statického záberu objektu, ktorý nie je možné dobre zaostriť
 • Ak fotoaparát nedokáže zaostriť automaticky, indikátor zaostrenia bliká a pípnutie nezaznie. Zmeňte kompozíciu záberu alebo nastavenie zaostrenia. [Detaily]

 • Zaostrenie môže byť náročné v nasledujúcich situáciách:

 • Je tma a snímaný objekt je ďaleko.

 • Kontrast objektu a pozadia je nevýrazný.

 • Objekt sa nachádza za sklom.

 • Objekt sa rýchlo pohybuje.

 • Je prítomné odrážané svetlo alebo lesklé povrchy.

 • Objekt sa nachádza v protisvetle alebo je tam ostrý lúč svetla.

Súvisiaca téma