Snímanie videozáznamov

Snímanie videozáznamu môžete spustiť stlačením tlačidla MOVIE (Videozáznam), a to bez ohľadu na polohu voliča režimov.
  1. Stlačením tlačidla MOVIE spustite snímanie.

  • Ak chcete nastaviť rýchlosť uzávierky a hodnotu clony na požadované nastavenia, nastavte volič režimov do polohy (Movie).

  1. Opätovným stlačením tlačidla MOVIE snímanie zastavíte.

Poznámky
  • Ak počas snímania videozáznamu používate funkciu priblíženia, zaznamená sa zvuk objektívu a páčky. Po stlačení tlačidla MOVIE na zastavenie snímania sa môže zaznamenať aj zvuk činnosti tlačidla MOVIE.

  • Nepretržité snímanie jedného videozáznamu je možné približne po dobu 29 minút pri pôvodných nastaveniach fotoaparátu a teplote okolia približne 25 °C. Po skončení snímania videozáznamu môžete znovu spustiť snímanie opätovným stlačením tlačidla MOVIE. Snímanie sa môže v závislosti od teploty okolia kvôli ochrane fotoaparátu zastaviť.

Súvisiaca téma