Zoznam funkcií voliča režimov

Nastavte volič režimov na požadovanú funkciu.

(Intelligent Auto)
Táto funkcia umožňuje snímanie statických záberov s automatickým vykonaním nastavení.
(Superior Auto)
Táto funkcia umožňuje snímanie statických záberov s vyššou kvalitou ako v inteligentnom automatickom režime (Intelligent Auto).
(Program Auto)
Táto funkcia umožňuje snímanie s automaticky upravenou expozíciou (rýchlosť uzávierky aj hodnota clony (hodnota F)). Rôzne nastavenia môžete tiež vybrať pomocou ponuky.
(Aperture Priority)
Táto funkcia umožňuje nastaviť rozsah zaostrenia alebo stupeň rozostrenia pozadia.
(Shutter Priority)
Táto funkcia umožňuje snímanie rýchlo sa pohybujúcich objektov automatickým nastavením rýchlosti uzávierky.
(Manual Exposure)
Táto funkcia umožňuje snímanie s manuálne upravenou expozíciou (rýchlosť uzávierky aj clona (hodnota F)).
(Memory recall)
Táto funkcia umožňuje nasnímať záber po obnovení často používaných režimov alebo číselných nastavení zaregistrovaných vopred.
(Movie)
Táto funkcia umožňuje zmeniť nastavenia pre snímanie videozáznamov.
(Sweep Panorama)
Táto funkcia umožňuje nasnímať panoramatický záber po zložení záberu.
(Scene Selection)
Táto funkcia umožňuje snímanie s preddefinovanými nastaveniami podľa aktuálnej scény.

Súvisiaca téma