Aperture Priority

Táto funkcia umožňuje nastaviť rozsah zaostrenia alebo stupeň rozostrenia pozadia.
  1. Prepnite volič režimov do polohy (Aperture Priority).

  1. Otočením otočného ovládača vyberte clonu (hodnota F).

  • Ak je ovládaciemu prstencu priradená funkcia [Aperture Priority], môžete ju tiež nastaviť pomocou ovládacieho prstenca. [Detaily]

  • Môžete vybrať clonu (hodnota F) v rozsahu od F1,8 do F11. (Ak otočíte páčkou W/T (priblíženie) do strany T, minimálna clona (hodnota F) sa zvýši.)

  • Rýchlosť uzávierky sa nastaví automaticky v rozsahu od 1/2000 sekundy do 8 sekúnd.

  1. Nasnímajte záber stlačením spúšte.

Informácie o clone
Čím nižšia je hodnota clony (hodnota F), tým väčší je otvor, ktorým prechádza svetlo. Hĺbka zaostrenia sa znižuje a všetko okrem objektov v úzkom rozsahu vzdialenosti bude mimo zaostrenia. Takéto nastavenie je vhodné napríklad pre portréty atď.
Čím vyššia je hodnota clony (hodnota F), tým menší je otvor, ktorým prechádza svetlo. Objekty relatívne blízko i ďaleko od objektívu budú ostré. Takéto nastavenie je vhodné napríklad pre krajinu atď.
Poznámky
  • Ak po vykonaní nastavení nezískate správnu expozíciu, indikátory hodnôt nastavení na displeji budú blikať. V takýchto podmienkach môžete snímať, odporúčame vám však, aby ste blikajúce hodnoty nastavili ešte raz.

  • Jas záberu zobrazeného na displeji sa môže líšiť od zachyteného záberu.

Súvisiaca téma