Shutter Priority

Statické zábery môžete nasnímať po manuálnom nastavení rýchlosti uzávierky.
  1. Prepnite volič režimov do polohy (Shutter Priority).

  1. Otočením otočného ovládača vyberte hodnotu rýchlosti uzávierky.

  • Ak je ovládaciemu prstencu priradená funkcia [Shutter Priority], môžete ju tiež nastaviť pomocou ovládacieho prstenca. [Detaily]

  • Rýchlosť uzávierky môžete vybrať z rozsahu od 1/2000 sekundy do 30 sekúnd.

  1. Nasnímajte záber stlačením spúšte.

Informácie o rýchlosti uzávierky
Ak nastavíte vyššiu rýchlosť uzávierky, pohybujúce sa objekty, napríklad bežiaci ľudia, autá alebo špliechajúca voda atď., sa budú javiť ako zastavené.
Ak nastavíte pomalšiu rýchlosť uzávierky, pri pohybujúcich objektoch, ako je napríklad riečny prúd atď., sa zobrazia stopy. Môžete tak nasnímať prirodzenejšie zábery činností naživo.
Poznámky
  • Ak je rýchlosť uzávierky príliš vysoká, intenzita svetla blesku môže byť nedostatočná, aj keď blesk použijete.

  • Ak po vykonaní nastavení nezískate správnu expozíciu, indikátory hodnôt nastavení na displeji budú blikať. V takýchto podmienkach môžete snímať, odporúčame vám však, aby ste blikajúce hodnoty nastavili ešte raz.

  • Rýchlosť uzávierky 0,4 sekundy alebo dlhšiu indikuje znak [˝], napríklad 0,4˝.

  • Ak nastavíte pomalšiu rýchlosť uzávierky odporúčame použiť statív, aby ste zabránili účinkom vibrácií.

  • Ak vyberiete pomalé rýchlosti uzávierky, spracovanie údajov trvá dlhšie.

Súvisiaca téma