Memory recall

Táto funkcia umožňuje nasnímať záber po vyvolaní často používaných režimov alebo nastavení fotoaparátu zaregistrovaných vopred.
  1. Prepnite volič režimov do polohy (Memory recall).

  1. Stlačením tlačidla / na otočnom ovládači alebo otočením otočného ovládača vyberte požadované číslo

  • Ak chcete vybrať iné číslo, stlačte tlačidlo MENU 5 [Memory recall].

Poznámky
  • Vopred zaregistrujte nastavenie snímania pomocou položky [Memory]. [Detaily]

  • Ak po dokončení nastavenia snímania nastavíte položku (Memory recall), zaregistrovaným nastaveniam sa udelí priorita a pôvodné nastavenia sa nebudú dať použiť. Pred snímaním skontrolujte indikátory na displeji.

Súvisiaca téma