Sweep Panorama

Táto funkcia umožňuje vytvárať panoramatické zábery zo zložených záberov.
 1. Prepnite volič režimov do polohy (Sweep Panorama).

 1. Otočením ovládacieho prstenca vyberte smer snímania.

Ak je ovládaciemu prstencu priradená iná funkcia, stlačte tlačidlo MENU 1 [Panorama: Direction].
 1. Namierte fotoaparátom na objekt, pre ktorý chcete nastaviť jas a zaostrenie, a potom stlačte spúšť do polovice.

A: Táto časť sa nenasníma.
 1. Držte do polovice stlačenú spúšť, namierte fotoaparát na začiatok kompozície a potom stlačte spúšť na doraz.

 1. Pohybujte fotoaparátom vo vodorovnom smere až na koniec sprievodcu (B), pričom sa riaďte indikátorom na displeji.

Tipy na snímanie panoramatického záberu
Držte fotoaparát čo možno najbližšie pri tele a lakťami sa opierajte o boky. Potom rovnomernou rýchlosťou pohybujte fotoaparátom vodorovne v smere šípky zobrazenej na displeji v oblúku okolo seba. (Snažte sa opísať polkruh za 5 alebo 6 sekúnd.)
Odporúčame, aby ste si to pred samotným snímaním niekoľkokrát vyskúšali.
Ak chcete dosiahnuť najlepšie výsledky, zaistite, aby bola vzdialenosť medzi objektom a pozadím dostatočná a aby bolo dostatočné okolité osvetlenie.
Vertikálny smer
Horizontálny smer
 • Najskôr stlačte spúšť do polovice, aby sa zafixovalo zaostrenie a expozícia. Potom stlačte spúšť na doraz a pomaly pohybujte alebo nakláňajte fotoaparát v horizontálnom alebo vertikálnom smere.

 • Ak je nejaká časť s veľkou rôznorodosťou tvarov alebo scenérie sústredená pozdĺž okraja displeja, kompozícia záberu môže zlyhať. V takom prípade nastavte kompozíciu záberu tak, aby sa daná časť nachádzala v strede záberu a potom záber nasnímajte znova.

Poznámky
 • Ak nemôžete panorámovať fotoaparátom celý objekt za daný čas, v zloženom zábere sa zobrazí sivá plocha. Ak k tomu dôjde, pohybujte fotoaparátom rýchlejšie, aby sa zaznamenal celý panoramatický záber.

 • Tým, že dochádza k spojeniu niekoľkých záberov dohromady, spojovaná časť sa nemusí zachytiť verne.

 • Ak sa celý uhol panoramatického snímania veľmi odlišuje od spriahnutého uhla AE/AF, čo do jasu, farby a ohniska, snímanie sa nemusí podariť. V takom prípade zmeňte spriahnutý uhol AE/AF a snímajte znovu.

 • Panoramatické zábery nie je možné vytvoriť v nasledujúcich situáciách:

 • Ak pohybujete fotoaparátom veľmi rýchlo alebo veľmi pomaly.

 • Ak dochádza k príliš veľkému chveniu fotoaparátu.

Súvisiaca téma